Skip to content

Onze diensten

Heb je meer inzicht nodig in wat er zich in de ondergrond bevindt?

Sytack maakt digitale proefsleuven voor het opzoeken, opmeten en in kaart brengen van ondergrondse objecten. Dit zowel binnen als buiten gebouwen. Zo krijg je inzicht in de ondergrond zonder boren, graven of breken.

Onze diensten

Uitzetten van ondergrondse leidingen

De theoretische ligging van kabels en leidingen wordt aangeleverd via KLIP. Voor de positionering van de vastgestelde kabels en leidingen wordt tijdens de metingen real-time gebruik gemaakt van GPS tot op 2 cm nauwkeurig.

Welke ondergrondse objecten kunnen we opzoeken?

  • Kabels en leidingen

  • Riolering

  • Stookolietanks en
    hemelwaterputten

  • Holtes