Skip to content

Opsporen en valideren van ondergrondse infrastructuur

Utility Survey

onze diensten

Heb je meer inzicht nodig in wat er zich in de ondergrond bevindt?

Sytack maakt digitale proefsleuven voor het opzoeken, opmeten en in kaart brengen van ondergrondse objecten.
Dit zowel binnen als buiten gebouwen. Zo krijg je inzicht in de ondergrond zonder boren, graven of breken.

Uitzetten van ondergrondse leidingen

Uitzetten van ondergrondse leidingen

De theoretische ligging van kabels en leidingen wordt aangeleverd via KLIP. Voor de positionering van de vastgestelde kabels en leidingen wordt tijdens de metingen real-time gebruik gemaakt van GPS tot op 2 cm nauwkeurig.

Inmeten van geplaatste infrastructuur

Aanleveren van as-built data.

Opsporen van ondergrondse leidingen

Aan de hand van een leidingzoeker en signaalgenerator worden via elektromagnetische detectie, kabels en leidingen opgespoord en gevalideerd. Voor niet geleidende materialen zoals rioleringen gebruiken we een sonde.

Detecteren van ondergrondse infrastructuur

Detecteren van ondergrondse infrastructuur

Aanvullend met onze grondradar leveren wij een duidelijke en nauwkeurige visualisatie van leidingen in het veld. De resulterende 3D-kaart levert een overzicht van de ondergrondse situatie, wat heel belangrijk is in het kader van veilige graafwerken.

Scannen van betonstructuren

Scannen van betonstructuren

De betonscanner geeft inzicht in betonstructuren en geeft de werkelijke situatie weer, zodat u optimale beslissingen kunt nemen.

Lekdetectie van drukleidingen en afvoeren

Voor deze detecties passen we verschillende technieken toe:

 • Akoestische lekdetectie
 • Lekdetectie met traceergas
 • Druktest op toevoerleidingen
 • Thermografische lekdetectie
 • Lekdetectie met kleurstof
 • Lekdetectie met rookproef
Fisher xlt-30 lekdetector

Inspectie leidingen met camera en sonde

Dankzij onze hoogwaardige waterdichte inspectiecamera en sonde kunnen we luchtkanalen, rookkanalen, ondergrondse afvoerleidingen of riolering opzoeken, in kaart brengen en inspecteren. De exacte plaats en diepte van de leidingen kunnen we in een duidelijk rapport afleveren en kan indien gewenst aangevuld worden met foto’s en video. Dit rapport, dat tevens gebruikt kan worden voor de verzekeringsmaatschappijen, kan de basis vormen voor de nodige herstellingswerken aan je afvoerleidingen of riolering.

onze toestellen

Hoe gaan we te werk?

Hieronder zie je een greep uit de toestellen die we gebruiken om ondergrondse kabels, leidingen, rioleringen, stookolietanks en holtes op te sporen.

Tablet-KLIP
ultra

Welke ondergrondse objecten kunnen we opzoeken?

 • Kabels en leidingen

 • Riolering

 • Stookolietanks en
  hemelwaterputten

 • Holtes